top of page

ส่วนประกอบ 

สุดยอดสมุนไพรจีนกว่า 29 ชนิด อาทิเช่น

โกฐเชียง

แก้ประจำเดือนมาไม่ปกติ

ประจำเดือนมาช้า​   

ดอกคำฝอย

ระงับอาการปวดประจำเดือนของสตรี​   

ตั่งเซียม.jpg

ตั้งเซียม

บำรุงลมปราณ และ เลือด   

โกฐหัวบัว

บำรุงโลหิต กระตุ้นการไหลเวียนของเลือด   

เกียงอั๊ว

ขับลมเย็นและความชื้น

แก้ปวด​   

เอี๊ยะบ่อเช่า

ช่วยขับน้ำคาวปลาหลังการคลอดบุตร​   

และตัวยาอื่นๆ

bottom of page